Tại sao nên tích hợp Boxchat vào website?

Box Chat là một ứng dụng tương tác giữa người truy cập và chủ website bằng những câu chào và xin thông tin của họ.

Boxchat là một ứng dụng live chat hỗ trợ trực tuyến dùng nhúng vào website bằng 1 dòng code javascript và hiển thị cửa sổ nhỏ góc dưới website. Khách truy cập có thể trò chuyện với chủ website một khách riêng tư.

 

Giống như việc bạn là chủ doanh nghiệp, công việc thì yêu cầu đi lại nhiều. Nhiều việc yêu cầu xử lý ngay thì bạn đang tèn tèn chạy xe trên đường. Lúc đó bạn sẽ làm gì?

Boxchat đóng vai trò như một nhân viên trực tổng đài, có thể mời chào, chat và thu thập thông tin khách hàng tự động. Để khi bạn về công ty, vào mạng thì bạn sẽ có được “báo cáo” của “nhân viên Boxchat” lại cho bạn.

Bạn thấy thế nào. Việc bỏ ra 400.000 Đ / năm để thuê 1 nhân viên trực tổng đài cho bạn 24/24 thì thế nào? Hay bạn để khách hàng vào website của bạn xem qua rồi lặng lẽ đi ra.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *