Đăng ký boxchat miễn phí để gắn vào website

Tạo một hộp chat miễn phí gắn vào trang web của bạn giúp cho khách truy … Tài khoản đăng ký chỉ cần bao gồm một email đang sử dụng và tạo một mật khẩu mới. … sẽ nhận được một đoạn mã HTML và chỉ cần sao chép mã đó dán vào website. … Thay vì phải ngồi trên máy tính và chờ khách vào để chat với họ, hộp chat …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *