Category Archives: Hướng dẫn

Tích Hợp Box Chat Vào Website xem hướng dẫn

Tích Hợp Box Chat Vào Website Lưu ý khi tích hợp Boxchat vào web. ———- 1 Đối với mã nguồn WordPress: Bạn có thể tích hợp code chat vào phần tuỳ biến > Footer. (Hoặc vào Widget phần Footer) 2. Đối với các mã nguồn khác: Bạn có thể nhúng code vào File footer.php Tích