Author Archives: phan tùng linh

Tại sao nên tích hợp Boxchat vào website?

Box Chat là một ứng dụng tương tác giữa người truy cập và chủ website bằng những câu chào và xin thông tin của họ. Boxchat là một ứng dụng live chat hỗ trợ trực tuyến dùng nhúng vào website bằng 1 dòng code javascript và hiển thị cửa sổ nhỏ góc dưới website. Khách truy

Tích Hợp Box Chat Vào Website xem hướng dẫn

Tích Hợp Box Chat Vào Website Lưu ý khi tích hợp Boxchat vào web. ———- 1 Đối với mã nguồn WordPress: Bạn có thể tích hợp code chat vào phần tuỳ biến > Footer. (Hoặc vào Widget phần Footer) 2. Đối với các mã nguồn khác: Bạn có thể nhúng code vào File footer.php Tích